top of page

Wat zijn de facturatiegegevens voor het opmaken van een bestelbon?

De verdeling van de kosten en budgetten, alsook de  facturatie en administratieve afhandeling zal gebeuren door:

 

LMOV - Local Market Research BVBA
Frans Pauwelslei 6
2970 Schilde
BTW BE0538 753 440
IBAN BE 707 340 377 540 25

Hoeveel werklast zal het onderzoek veroorzaken bij de medewerkers?

Omdat de werkdruk hoog is en de medewerkers van het zwembad geen extra tijd beschikbaar hebben, wordt voor een onderzoeksmethode gekozen die (quasi) geen werklast veroorzaakt voor de medewerkers.

- We vragen bij de opstart om via een korte online enquête enkele karakteristieken van het zwembad door te geven zodat we de bevraging voor u kunnen personaliseren en programmeren. Dit neemt ongeveer 5 minuten in beslag.

- Daarnaast vragen we om de link naar de enquête te bezorgen aan uw bezoekers. Hiervoor bezorgen we u gepaste communicatiemateriaal (briefing/teksten/banners/QR code, ...) en ondersteuning. Verder hoeft u niets te doen. Na afloop krijgt u een handig en praktisch inzetbaar rapport voor uw zwembad(en) van ons.

Wie mag de bevraging invullen?

Voor de publieksbevraging in het voorjaar van 2022 mogen alle bezoekers , afhakers en niet bezoekers van uw zwembad de bevraging invullen. Er mag dan ook (indien gewenst) algemeen vanuit de stad of gemeente gecommuniceerd worden.

De vragenlijst wordt dynamisch opgesteld zodat elk profiel van respondenten de relevante vragen krijgt.

Ook voor jongeren wordt een aanbod voorzien.

Hoe verloopt het contacteren van de respondenten?

Om een sterke respons te bekomen en tevens een positieve boodschap vanuit het zwembad uit te dragen,  wordt aangeraden dat u in eerste instantie zelf communiceert naar bezoekers. Dit kan via directe e-mails, nieuwsbrieven, website, social media en andere kanalen. Hiervoor worden de nodige materialen en adviezen ter ondersteuning voorzien door het project team. Ook wordt aan uw zwembad uniek postermateriaal aangeboden met de uitnodiging tot deelname met uw eigen unieke link en QR-code. Zo kunnen bezoekers makkelijk deelnemen en kans maken op een van de prijzen, alsook 1m² regenwoud redden.

Ook niet-bezoekers of afhakers kunnen mee bevraagd worden. Dit kan door bijvoorbeeld de stad of gemeente ook te laten communiceren over het onderzoek. U zal ook hiervoor de gepaste communicatiematerialen door ons aangeleverd krijgen. In de bevraging zullen deze respondenten automatisch de voor hen relevante vragen te zien krijgen.

De combinatie van deze communicatiekanalen heeft in meerdere onderzoeken in het verleden haar succes reeds bewezen. 

Hoe verloopt het personaliseren van de vragenlijst?

Voor de opstart van het onderzoek, ontvangt u een link naar een formulier om een aantal gegevens over uw zwembad door te geven aan het onderzoeksteam. Op basis hiervan personaliseren en programmeren zij uw persoonlijke enquête.

Gaan we voldoende respondenten bereiken voor beide luiken van de bevraging?

Het onderzoek omvat een uitgebreide bevraging bij de bezoekers, afhakers en niet-gebruikers (jongeren zullen ook opgenomen worden in het onderzoek). Dit zal in het voorjaar van 2022 georganiseerd worden. Het doel is om al een tijdje terug te kunnen spreken van een "normale" werking om een evenwichtige bevraging te kunnen doen. We zien zowel in het zwembadonderzoek als in voorgaande onderzoeken die we organiseerden, dat het haalbaar is om heel wat respons te verzamelen. De manier van opzet, samen met de incentives zoals de waardebonnen van €250 en de gespaarde m² regenwoud per ingevulde enquête, zorgen vrijwel altijd voor meer dan voldoende respons.

Is er een limiet op het aantal deelnemers dat kan deelnemen aan de bevraging?

Er is geen limiet vastgesteld. Er zijn ook geen extra kosten verbonden aan grotere aantallen respondenten.

Hoe kan ik mijn persoonlijke vragen laten toevoegen?

Via een online formulier dat we u zullen toesturen voor het personaliseren van de vragenlijst, heeft u ook de mogelijkheid om eigen vragen door te geven aan het onderzoeksteam. Het onderzoeksteam programmeert uw persoonlijke vragen vervolgens in uw enquête. Het team kijkt voor het programmeren de vraagstelling na en geeft advies indien nodig.

Anonimiteit

De resultaten per zwembad worden neergeschreven in een persoonlijk individueel rapport. Dit rapport wordt enkel gedeeld met het betreffende zwembad, en wordt dus aan niemand anders doorgegeven.
Het staat u uiteraard vrij om zelf naar buiten te treden met de resultaten indien gewenst.

Ook voor de respondenten die deelnemen aan de bevraging wordt de anonimiteit gegarandeerd: hun antwoorden worden anoniem verwerkt.

Veiligheid

Doordat het onderzoek online verloopt, is het uiteraard volledig in lijn met de maatregelen rond social distancing.
Online veiligheid is zeker even belangrijk: de bevragingen worden gehost op beveiligde servers, met permanent lopende back-up servers die automatisch ingezet worden in het (onwaarschijnlijke) geval van serverproblemen. 
Tevens worden alle data dagelijks automatisch 'gebackupt'.

bottom of page