top of page

Doelstellingen

Grootschalig Publieksonderzoek 2022

Zeker in woelige tijden is het cruciaal om de vinger aan de pols te houden van de bezoeker... 

In het voorjaar van 2022 (januari tot en met juni) wordt daarom een grootschalig publieksonderzoek georganiseerd voor alle Vlaamse zwembaden. 

De partners die het onderzoek mee aanbieden, zorgen voor extra ondersteuning en relevante input.

Deelnemende zwembaden kunnen hun publiek bevragen en betrekken, en zullen inzicht krijgen in alle relevante domeinen:

> profiel van de bezoeker/zwemmer

> impact van het zwembad op de bezoeker

> beleving in het zwembad

> evaluatie van het aanbod

> infrastructuur en omkadering

> communicatie

> Net Promotor Score

> ... ... ...

Het onderzoek spitst zich niet enkel toe op zwemmers en bezoekers, maar ook op afhakers, niet-bezoekers. Er wordt ook aandacht geschonken aan jeugd.

Zwembaden zullen zich (anoniem) kunnen benchmarken met vergelijkbare zwembaden en met de Vlaamse resultaten in een inidividueel onderzoeksrapport.

Groepen zullen tevens een handig overzicht krijgen van hun groepsresultaten hun zwembaden onderling kunnen vergelijken met elkaar, alsook met de clusters en Vlaamse resultaten.

Na afloop van het onderzoek wordt een workshop 'aan de slag met de resultaten' aangeboden.

Timing

 • In het voorjaar van 2022 (januari t.e.m. juni) wordt het uitgebreide publieksonderzoek georganiseerd over alle relevante domeinen. Er wordt in overleg met de partners gekeken naar het meest geschikte moment.

 • U kan uw zwembad inschrijven voor deelname aan het onderzoek via deze link. Inschrijven kan tot eind februari 2022.

​​

Poster zwembad.png

Methode

 • Via een online bevraging worden de bezoekers bevraagd. Ook afhakers of niet-bezoekers kunnen bereikt worden. 

 • De vragenlijst kan door de zwembaden verspreid worden via verschillende kanalen: bezoekersbestanden, nieuwsberichten, website, sociale media, ... Ook vanuit de stad of gemeente en de sportdienst kan gecommuniceerd worden over het onderzoek, zodat ook niet-bezoekers bereikt kunnen worden. Het project team begeleidt de zwembaden en gemeenten hierin en voorziet de nodige communicatiematerialen. Een voorbeeld van een door ons gepersonaliseerde poster voor in uw zwembad  vindt u hierboven.

 • De vragenlijst wordt volledig gepersonaliseerd voor uw zwembad. Zo worden enkel relevante vragen gesteld aan uw bezoekers, afhakers en niet-bezoekers. 
   

 • U heeft ook de mogelijkheid om tot 10 eigen vragen toe te voegen aan het onderzoek, zodat lokaal unieke vragen mee opgenomen kunnen worden.

Resultaten

 • U krijgt een persoonlijk en individueel rapport met praktisch inzetbare resultaten

 •  U ontvangt een individueel rapport over het uitgebreide bezoekersonderzoek (voorzien half april)

 • De individuele rapporten laten u eveneens toe om de resultaten van uw zwembad anoniem te vergelijken met gelijkaardige zwembaden en met de Vlaamse resultaten. Indien u deel uitmaakt van een groep, krijgt u ook een overzicht van de groepsresultaten en kan u uw zwembaden onderling vergelijken.

​​

De individuele resultaten en rapporten worden enkel aan het betreffende zwembad of verantwoordelijke van de groep bezorgd en blijven verder anoniem.

Bijdrage

Dankzij de grote schaal en de partners waarmee dit unieke onderzoek georganiseerd wordt, kan de kostprijs van het onderzoek zo laagdrempelig mogelijk gehouden worden. Het onderzoek wordt dan ook aan de effectieve kostprijs aangeboden.

Voor de prijszetting hanteren we de volgende indeling op basis van de inwonersaantallen van de stad of gemeente waarin het zwembad zich bevindt: 

Gemeente < 10K inwoners € 850​

Stad / Gemeente < 30K inwoners: € 900

Stad / Gemeente > 30K inwoners: € 975 

(Prijzen exclusief 21% BTW)

Heeft u meerdere zwembaden in beheer? Contacteer ons voor een aangepast voorstel. 

De deelnameprijs kan betaald worden in 2021 of 2022, of gespreid worden over deze jaren (50%/50%)

Neem contact op met het team via info@lmov.be of via het contactformulier op deze website.

bottom of page